Gratis verzending vanaf € 99,-
Gratis ophalen in de winkel in Brugge
Alle stoffen worden verkocht per 10 cm

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. De prijzen van de stoffen en fournituren zijn per 10cm, tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld: paneelstukken worden per stuk verkocht). Voor 1 meter bestel je dus 10 stuks.

 

2. LEVERING en VERZENDING

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. Alle leveringen worden de volgende werkdag verzonden. Bestellingen geplaatst op zaterdag of zondag worden verstuurd op de daaropvolgende dindag, wettelijke feestdagen uitgesloten.

2.3. De artikels worden verzonden volgens contractuele prijzen en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

2.4. Indien de artikels onmogelijk geleverd kunnen worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

2.5. Aan de leveringsplicht zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de verkoper geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6. Het Motief is niet verantwoordelijk voor onvoorspelbare vertragingen. De producten worden maximaal 30 dagen na de besteldag geleverd tenzij er sprake is van overmacht.

 

3. PRIJS

3.1. Het Motief kan het volledig ontbreken van fouten op de shop niet garanderen. De verkoper kan typografische fouten, fouten en onnauwkeurigheden die betrekking hebben tot de prijs, beschikbaarheid of details van een artikel bevatten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2. De verkoper doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen accuraat zijn, maar kan niet garanderen dat er absoluut geen fouten in de prijzen zijn geslopen. In het geval dat er een fout in de prijs van een product is, zal de verkoper toestaan dat de klant de nieuwe prijs aanvaard of de bestelling annuleert. Als de verkoper niet in staat is de klant, binnen de 30 dagen, te contacteren zal de bestelling automatisch geannuleerd worden.

3.3. De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermelde prijzen zijn de basis verzendingskosten inbegrepen voor verzendingen binnen België, alsook de Belgische BTW (21%). 

3.4. Alle prijzen gelden per 10 cm, tenzij anders aangegeven (bijvoorbeeld bij een paneelstuk of fournituren per stuk)

3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

3.6. De verkoper is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

3.7. De verkoper behoudt zicht het recht om fouten of onnauwkeurigheden recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. Bijgevolg behoudt de verkoper het recht de fouten of onnauwkeurigheden op de shop recht te zetten zonder enige vorm van voorafgaande communicatie.

 

4. WORKSHOPS

4.1. Inschrijvingen zijn definitief nadat het inschrijvingsgeld betaald werd op ons rekeningnummer: BE25 0689 3889 7682 – BIC: GKCCBEBB met vermelding van je naam, titel en datum van de workshop. De betaling gebeurt ten laatste 5 werkdagen na inschrijving.

4.2. Indien je door omstandigheden de inschrijving wil annuleren, kan dit onder de volgende voorwaarden:

- tot 4 weken voor aanvang wordt 10% van het inschrijvingsgeld aangerekend  

- tot 2 weken voor aanvang wordt 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend

- latere annulaties worden niet terugbetaald

4.3. Het Motief behoudt zich ten allen tijde het recht een workshop te annuleren wegens ziekte, overmacht of onvoldoende inschrijvingen. Het ontvangen inschrijvingsgeld wordt dan uiteraard volledig terugbetaald.

 

5. VERZAKINGSRECHT

5.1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. De koper dient, vooraleer over te gaan tot terugzending, hiervan melding te maken via het contactformulier of e-mail [email protected] Terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking, met alle originele etiketten aangehecht, inclusief bijhorende accessoires en eventuele documentatie en zich in nieuwstaat te bevinden zoals het artikel onze winkel verlaten heeft.

5.2. Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden.

5.3. Volgende artikelen worden nooit teruggenomen:

- Artikelen waarvan de verpakking geopend werd (of een deel ervan)

- Artikelen gemaakt op maat van de consument

- Gebruikte, beschadigde of onvolledige artikelen

- Gewassen stoffen (meet de hoeveelheid ontvangen stof na vóór het wassen, want stoffen kunnen krimpen).

 

6. KLACHTEN of BETWISTINGEN

6.1.Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

6.2. De Europese Commissie beschikt over een online platform om geschillen uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen, het zogenaamde ODR-platform (“Online Dispute Resolution”) http://ec.europa.eu/odr/. Het betreft een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Consumenten en ondernemers kunnen er informatie vinden over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen consumenten én ondernemingen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan door het platform bezorgd aan de bevoegde entiteit voor alternatieve geschillenregeling, of ADR-entiteit (“Alternatieve Dispute Resolution”).

 

7. RETOURS

7.1. De goederen kunnen tot, maximaal, 14 dagen na ontvangst teruggestuurd worden.

7.2. De artikelen worden teruggezonden op kosten van de consument naar: Het Motief, Gistelse Steenweg 73, 8200 Sint-Andries of kunnen geruild worden in de winkel op hetzelfde adres.

7.3. Er wordt aangeraden een koerier of Bpost pakjesdienst te gebruiken bij het terugsturen van goederen om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen.

7.4. De verkoper zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

 

8. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN
8.1. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% (tien procent) van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

 

9. EIGENDOMSRECHT

9.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot het ogenblik van volledige betaling.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing en meer bepaalde de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

/ - Reviews @
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Wil je hier meer over weten? Kijk dan even onderaan de webpagina en klik op: 'Cookie policy' Manage cookies